TÔN CUỘN

Tôn cuộn cán nóng, tôn cán nguội, tôn thứ phẩm và chính phẩm – luôn là sự lựa chọn phổ biến

Tôn thép độ dày trung bình có sẵn từ 1 ly 2 đến 10 ly tôn cuộn, độ dày xã cuộn tùy theo ý khách 3 mét đến 6 mét, những ngoại khổ vui lòng liên hệ riêng

Kẽm Bông – Kẽm Lạnh và các loại tôn kẽm mạ màu , liên hệ để biết thêm chi tiết về list danh sách hàng hóa

Tôn kẽm có sẵn từ 4ly kẽm đến 6 ly kẽm

Trọng lượng cuộn trung bình từ 4 tấn đến 10 tấn/ cuộn

Tôn cuộn cán nóng, tôn cán nguội, tôn thứ phẩm và chính phẩm – luôn là sự lựa chọn phổ biến

Tôn thép độ dày trung bình có sẵn từ 1 ly 2 đến 10 ly tôn cuộn, độ dày xã cuộn tùy theo ý khách 3 mét đến 6 mét, những ngoại khổ vui lòng liên hệ riêng

SẮT TẤM

Khổ tôn đều đẹp, biên tôn đều ngay, hàng không cong dên hay trầy xước

Độ dày đủ ly, đủ chiều dài kích thước cũng như thành phần tôn tốt hơn

Vui lòng liên hệ trước khi đặt, vì hàng này không có sẵn tại kho nhiều

Sắt tấm thứ phẩm

Sản phẩm tôn tận dụng, hoặc CT3 , hoặc tôn tái chế, đã được sử dụng lại

Giá thành sẽ rẻ hơn nếu quý khách liên hệ đặt tại Hiếu Nghĩa

Quý khách liên hệ đặt theo kích thước và số lượng + bản vẽ trước khi đến đặt hàng