Năng lượng mặt trời cho hộ dân
Năng lượng mặt trời cho hộ dân
Năng lượng mặt trời cho hộ dân

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO HỘ DÂN

Được chia làm 3 gói cơ bản, không sử dụng hoặc sử dụng nguồn điện dự trữ tùy thuộc vào ý khách hàng

TẢI BROUCHE

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO NHÀ XƯỞNG

Với diện tích mái tôn nhà xưởng trên 2000 mét vuông, điện tích mang về lợi nhuận khấu hao cao
Mang điện đến gần và thân thiện với người dùng hơn,  sử dụng nguồn năng lượng điện để giảm tải điện sử dụng cho nhà máy sản xuất. Cắt bớt thu chi tối ưu lợi nhuận

TẢI BROUCHE
Năng lượng mặt trời cho nhà xưởng
Năng lượng mặt trời cho nhà xưởng
Năng lượng mặt trời cho nhà xưởng
Năng lượng mặt trời cho nhà xưởng
Năng lượng mặt trời cho nông trại
Năng lượng mặt trời cho nông trại
Năng lượng mặt trời cho nông trại
Năng lượng mặt trời cho nông trại

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO NÔNG TRẠI

Sử dụng diện tích nông trai để làm điện sinh hoạt hoặc tải điện ngược lại điện quốc để thêm thu nhập sau 4 năm khấu hao

TẢI BROUCHE